Skip to main content

Kako promijeniti tramersku liniju na Troy Built Weat Eateru

Troy-izgrađen korov korova i trimeri dopustiti da bilo tko pretvoriti svoje zaraslog dvorišta u netaknut krajolik. Trimeri se mogu upotrijebiti za čišćenje visoke trave na otvorenim prostorima ili uz rubove krajolika, rubova kuća ili namještaja u dvorištu. S vremenom će se linija za trimer, koja je već bila učitana u glavu, istrošiti i morat ćete instalirati novu liniju. Promjena linije u Troy-izgrađenom korovu korova je jednostavna i trebala bi usvojiti samo nekoliko minuta.

Korak 1

Uvjerite se da je korov za korov isključen i prebacite korov koji jede na korov kako biste pregledali glavu na kojoj se nalazi konopac.

Korak 2

Držeći okrugli gumb na dnu glave, gurnite glavu unutra i zavrtite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu dok ne osjetite da se glava odvojila od tijela koje jede korov.

Korak 3

Povucite glavu iz jela korova i stavite ga na stranu. Iz kutije s trimerima izrežite šest stopa trimera i preklopite ga na pola.

4. korak

Omotajte liniju trimera u smjeru kazaljke na satu oko glave izjedača korova, u žljebove linije. Kada je preostala samo 4 inča linije, povucite svaki kraj linije u odgovarajući držač linije na bočnoj strani glave.

Korak 5

Ponovno instalirajte glavu za jelo korova na tijelo izlučivača korova pritiskom i okretanjem u smjeru kazaljke na satu.